Domov » 2013 » februar (Page 3)

ZRSZ podaljšal rok za zaposlovanje prejemnikov denarne socialne pomoči

Že lanskega septembra smo v eni izmed naših kronik poro?ali o javnem povabilu za spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomo?i. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so rok za oddajo ponudb za zaposlitev prejemnikov denarne socialne pomo?i podaljšali z namenom dodatnega spodbujanja zaposlovanja in izboljšanja zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki prejemajo omenjeni socialni transfer ...

Preberi več

Uvajanje modela vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

Prejšnji teden so v prostorih Ljudske univerze Ptuj pripravili tiskovno konferenco na temo „Uvajanje modela vrednotenja neformalno pridobljenega znanja 2012-2014. Uvajanje modela vrednotenja neformalno pridobljenega znanja je projekt, s katerim Ljudska univerza Ptuj v Podravju orje ledino na tem podro?ju. S sodelovanjem pri projektu bodo na eni strani pridobili delodajalci, saj jim bo to služilo kot kadrovs ...

Preberi več

Kumerdejevo priznanje za Osnovno šolo Ljudski vrt

Zavod Republike Slovenije za šolstvo vsako leto podeli pet Kumerdejevih priznanj na podro?ju vrtcev, osnovnih šol, Osnovnih šol s prilagojenim programom, glasbenih šol, srednjih šol in dijaških domov. Za odli?no partnerstvo z zavodom in uspešno uvajanje novosti, razli?nih projektov na podro?ju vzgoje in izobraževanja je letos to prestižno priznanje dobila Osnovna šola Ljudski vrt. Slednja je v zadnjih letih ...

Preberi več

Bloudkova plaketa Andreji Razlag, ki jo je sprejel tudi ptujski župan!

Na 48. podelitvi Bloudkovih priznanj v Ljubljani je plaketo prejela Andreja Razlag za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa. Dolgoletno odli?no keglja?ico, strokovno delavko na podro?ju športa invalidov in prejemnico Svetovnega priznanja za fair play sta za Bloudkovo plaketo predlagala Osnovna šola Ljudski vrt in Bojan Jurovi?. Za Andrejo Razlag je poseben sprejem pripravil tudi župan doktor Štefa ...

Preberi več

Socialna slika se slabša

Gospodarska in z njo povezana socialna slika se slabša. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je prijavljenih že preko 124.000 brezposelnih oseb, kar se pozna pri tem, kako se posamezniki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Revš?ina je iz dneva v dan ve?ja, kar ob posameznikih, ki se z njo soo?ajo, ob?utijo tudi tisti, ki delajo v sociali. Na njihova vrata trka namre? vse ve? posameznikov, ki se n ...

Preberi več
Na vrh