Domov » 2013 » februar

Tekmovanje v smučarskih skokih v Sestržah

Osem junakov je nastopilo na tekmi v smu?arskih skokih v Sestržah. Tamkajšnjo Športno kulturno društvo je ob pomo?i ob?ine Majšperk po letih 2008 in 2010 tretji? izvedlo zelo zanimivo in atraktivno tekmovanje na sestrški skakalnici. Pri mladincih je zmagal David Kvar. V kategoriji veteranov je bil najboljši Janko Jus. Med petimi ?lani je bil tretji Niko Jus, drugi Davor ?uš in prvi Boštjan Matjaši?. Športno ...

Preberi več

Februarska seja ptujskega Mestnega sveta

Tokrat so imeli ptujski svetniki opraviti z eno krajših sej, saj so zelo teko?e obravnavali le sedem to?k dnevnega reda. Po uvodnih pobudah in vprašanjih so se lotili skrajšanega postopka o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja Ptuj. Na sam osnutek ni bilo pripomb, svetniku Krajniku se je pojav ...

Preberi več

“Slovenija na razpotju. Kam naprej?”

Socialni demokrati so v tem tednu pripravili javno tribuno z naslovom „Slovenija na razpotju. Kam naprej?“. Slovenija se je, po besedah dr. Lukši?a, znašla na velikem razpotju, kjer je umrla perspektiva, predvsem mlade generacije. Nih?e namre? ve? ne verjame, da bo jutri bolje kot danes. To je treba spremeniti, zato je pred politiki velika naloga. Glede na to, da zadnje ?ase prihaja na površje tudi vse ve? ...

Preberi več

Preverjali privezanost psov in pobiranje pasjih iztrebkov

Medob?inska inšpekcija Skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju dobiva prijave ob?anov, da pri sprehajanju naletijo na pasje iztrebke, ki jih neodgovorni lastniki niso pospravili za svojim kosmatincem. Prav tako pa je veliko psov tudi neprivezanih, ki se prosto sprehajajo in tekajo po javnih asfaltnih, zelenih in drugih površinah v stanovanjskih naseljih. Za neodgovorne lastnike, ki psov nimajo na p ...

Preberi več

Fazna gradnja nove šole pri Dijaškem domu

Ponovno poro?amo o aktualnem glede novogradnje Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka. Projekt se bo po letih naporov, kot kaže, za?el uresni?evati. Po napovedih fazno, tako da bi naj bil kon?an v nekaj letih. Predstavniki ob?inske uprave mestne ob?ine Ptuj, predstavniki osnovne šole dr. Ljudevita Pivka in starši u?encev so se pred nedavnim sestali ter predebatirali druge možnosti za gradnjo nove stavbe ob D ...

Preberi več

Vrtec Ptuj na tokratni akciji Hura, prosti čas

V ?asu zimskih po?itnic je bil prejšnji teden v športni dvorani Mladika izveden projekt Hura, prosti ?as. Tokrat je bil ta malo bolj specifi?en, saj sta se organizatorja Mestna ob?ina Ptuj in Zavod za šport Ptuj odlo?ila, da bosta ve?ino aktivnosti priredila za otroke Vrtca Ptuj. V prejšnjih letih je bila udeležba otrok ptujskih vrtcev zelo števil?na in tudi tokrat jih je bilo ve? kot 150. Organizirana vadb ...

Preberi več

12. marca javna dražba podjetja Nizke gradnje Ptuj

Podjetje Nizke gradnje Ptuj je zašlo v težave potem, ko je šel v ste?aj njihov ve?inski lastnik Cestno podjetje Maribor. NGP so imeli okoli 80 zaposlenih, ki so izgubili službo, potem ko je podjetje leta 2011 šlo v ste?aj. Mati?no podjetje CPM naj bi NGP – ju dolgoval okoli 1,5 milijonov evrov, sicer pa je 191 upnikov prijavilo za približno 6,2 milijona evrov terjatev. Od teh je za približno 700 000 evrov p ...

Preberi več
Na vrh