Domov » 2014 » april (Page 5)

Z aprilske seje SPVCP MO Ptuj

?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj so na zadnji 11. seji obravnavali Predlog na?rta varnosti cestnega prometa za leti 2014/2015 in pobude svetnikov ter ob?anov. V lanskem letu je bilo v MO Ptuj obravnavanih 28% manj prometnih nesre? kot leto poprej, kar izraža ugodno stanje. Da bi tako ostalo, se v SPVCP zavedajo, da je treba s prometno vzgojo pri?eti že v zgodnjem življenjskem ob ...

Preberi več

Digitalizacija Mestnega kina Ptuj

Center interesnih dejavnosti Ptuj je v minulem mesecu zaklju?il digitalizacijo Mestnega kina Ptuj. Seveda ni šlo brez brezpla?ne otvoritvene projekcije, kjer smo lahko videli, kaj prinaša najsodobnejša tehnologija. Po stotih letih klasi?nega predvajanja filmov se 35-mm filmski trak poslavlja in daje mesto novi dobi, dobi digitalnega filma. Ker so kino, ki ohranja tradicijo, bodo za projekcije arhivskih film ...

Preberi več

Preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči

V Gasilskem domu na Ptuju je Obmo?no združenje Rde?ega križa Ptuj pripravilo osmo Preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomo?i. Na razpis se je odzvalo šest ekip, ki so se dobro pripravile in so pokazale veliko teoreti?nega in tudi prakti?nega znanja iz prve pomo?i. U?enci so tekmovanje pri?eli s pisnim preverjanjem znanja iz poznavanja teorije prve pomo?i in delovanja Rde?ega križa. Sledil je prakti?en del, ...

Preberi več

Strokovni posvet ALDE

Na pobudo župana dr. Štefana ?elana so Ptuj obiskali strokovni sodelavci in ?lani poslanske skupine Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo ALDE v Odboru regij EU. Kot ?lan komisije, ki v odboru regij pokriva znanost, kulturo, mladino in izobraževanje, se je župan z veseljem odzval povabilu, da bi letno sre?anje ALDE Odbora regij organizirali na Ptuju, še posebej zaradi tematike. Sam je namre? mnenja ...

Preberi več

Okrogla miza SD Ptuj na temo brezposelnosti

Ptujski ob?inski odbor Socialnih demokratov je pripravil okroglo mizo na temo aktivne politike zaposlovanja, spodbudah za zaposlovanje, problematiki brezposelnosti in jamstvu za mlade. Okroglo mizo ob?inskega odbora SD Ptuj so sogovorniki pri?eli z najbolj pere?o temo in najtršim orehom brezposelnostjo. Da bi ta oreh strli so na pristojnem ministrstvu v minulem letu uvedli kar nekaj ukrepov aktivne politike ...

Preberi več

Slaba sezona ptujskih košarkašev

Ptujski košarkaški kolektiv je pred tekmovalno sezono 2013/2014 zapustilo šest izkušenejših kvalitetnejših igralcev. Tako je trener Košarkaškega kluba Ptuj Matjaž Damiš igral v 4. slovenski košarkaški ligi vzhod z le nekaj izkušenejših igralcev, medtem ko je bila ve?ina mladih. Košarkarji so skozi sezono zelo nihali v igrah, svojih nastopih in v vzhodni ?etrti ligi ter v kon?nici tekmovanja niso zabeležili ...

Preberi več

ReThink

Regionalna politika vpliva na življenje vseh nas in je strokovno zelo zahtevno podro?je. V novembru leta 2013 se je za?el mednarodni projekt Rethink, katerega namen je oblikovati program poklicnega usposabljanja za zaposlene, ki so aktivni na podro?ju trajnostnega in regionalnega razvoja. Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj je partner v dve-letnem evropskem projektu, v katerem sodelujejo še partner ...

Preberi več
Na vrh