Domov » Novice » Izobraževanje » ReThink

ReThink

ReThink
Regionalna politika vpliva na življenje vseh nas in je strokovno zelo zahtevno podro?je. V novembru leta 2013 se je za?el mednarodni projekt Rethink, katerega namen je oblikovati program poklicnega usposabljanja za zaposlene, ki so aktivni na podro?ju trajnostnega in regionalnega razvoja. Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj je partner v dve-letnem evropskem projektu, v katerem sodelujejo še partnerji iz Hrvaške, Avstrije, Slovaške in Poljske. V programu ReThink pa želijo skupaj ustvariti oziroma oblikovati tri programe za strokovne izobraževalne poklice. Izobraževalni program še ne obstaja in se šele razvija. Za njegovo nastajanje je namenjenih v vseh sodelujo?ih državah skoraj 280 tiso? evrov. Cilj projekta Rethink je oblikovati poklicno usposabljanje za strokovnjake, ki delajo na podro?ju trajnostnega in regionalnega razvoja. Namen je podpreti strokovno in pedagoško usposabljanje trenerjev, ki lahko pripomorejo k boljšemu upravljanju in izvedbi aktivnosti regionalnega razvoja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. aprila 2014)

Na vrh