Davčne blagajne

Dav?ne blagajne so obvezne od za?etka leta za vse tiste zavezance, ki izdajajo ra?une za dobavljeno blago ali storitev in morajo voditi poslovne knjige ter evidence, pla?ilo pa dobijo v gotovini in za ...

Preberi več

110 let Perutnine Ptuj

Perutnina Ptuj je najve?ji in najpomembnejši slovenski živilskopredelovalni koncern, ki ima v sedmih državah okrog 3500 zaposlenih. Ti vsakodnevno zadovoljijo s svojimi proizvodi približno dva milijon ...

Preberi več
Na vrh