Domov » Novice » Gospodarstvo » 7. seja mestnega sveta MO Ptuj

7. seja mestnega sveta MO Ptuj

Svetnice in svetniki so se sestali na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri so obravnavali dvanajst točk dnevnega reda. Šlo je za najkrajšo sejo v letošnjem letu, čeprav je bilo to le navidezno, pred tem so namreč potekala tri tedne dolga usklajevanja. Svetnice in svetniki so tokrat zelo tekoče obravnavali posamezne točke, za kar so se kar nekajkrat sestali tako v okviru delovnih teles, s strokovnimi sodelavci in z županom. Je pa bila presenetljivo hitro zaključena 3. točka dnevnega reda, čeprav smo pričakovali dolgo razpravo. Po besedah župana se to ni zgodilo, saj so tudi tu potekala tritedenska predhodna usklajevanja. Ker so svetniki mnenja, da gradivo še ni zrelo za dokončni predlog, je torej ostalo le pri osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MO Ptuj. Odlok sledi dvema potrebama, pri čemer je prva po besedah župana povezana s strokovnostjo, saj so pred njimi velike investicije. Ker se je nakopičila obilica nekih operativnih sestankov, so predvideli novega koordinatorja, to funkcijo pa bo prevzel dosedanji direktor občinske uprave. Druga potreba izhaja iz politične volje, saj se večina svetniških skupin ni strinjala s tem, da bila funkcija župana združljiva s funkcijo direktorja občinske uprave. Na njihov predlog so torej poiskali drugo rešitev, ki se na eni strani kot strokovna, na drugi kot politična, zrcali v omenjenem odloku.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. maja 2011)

Na vrh