Domov » Novice » Zabava » Slovensko-švedska izmenjava na OŠ Ljudski vrt

Slovensko-švedska izmenjava na OŠ Ljudski vrt

Na Osnovni šoli Ljudski vrt so gostili že 4. generacijo švedskih otrok, staršev in u?iteljev. Zadnji dan njihovega bivanja na Ptuju so pripravili skupni slovensko-švedski ve?er, sledilo pa je tudi prijetno presene?enje na dvoriš?u šole. Prva slovensko-švedska izmenjava sega v leto 2001, ko so se med sabo sprva spoznavali le u?itelji. Letošnja je že 10. po vrsti. U?enci, starši in u?itelji so ob u?enju angleškega jezika in skupnem ustvarjanju kuharske knjige z zna?ilnimi jedmi obeh držav zasledovali še en cilj in sicer spoznavanje dveh razli?nih kultur. Spoznavali so tudi razlike in podobnosti med šolskima sistemoma. Kot glavno razliko so Švedi opazili izjemno organiziranost slovenskih u?iteljev, medtem ko si pri njih sami dolo?ajo kdaj bodo kakšno u?no uro izpeljali in kako. Naš rojak, ki je na švedskem ravnatelj, nam je zaupal, da smo Švedi in Slovenci precej razli?ni, najbolj pa pogreša toplino Slovencev, druženje in petje. Prijetno druženje so zaklju?ili z ve?erjo najbolj prepoznavnih jedi obeh držav, na dvoriš?u pa so v slovo zaplesali še kurenti, ki so s svojim zvenom Švede pospremili na 2.000 km dolgo pot proti domu.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. maja 2011)

Na vrh