Domov » Novice » Gospodarstvo » Ali je socialno podjetništvo priložnost?

Ali je socialno podjetništvo priložnost?

Socialno podjetnistvo - delavnica na Ptuju
Vstopna točka VEM pri Znanstveno raziskovalnem središču Bistra Ptuj je organizirala informativno promocijsko delavnico Ali je socialno podjetništvo priložnost? Na njej je Sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti magistra Ana Vodičar udeležence seznanila s socialnim podjetništvom v mednarodni in domači perspektivi, zakonodajo in strateškimi dokumenti za odprtje podjetja, spodbudami za socialna podjetja in primeri dobre prakse. Socialno podjetje je poseben status, ki ga lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če izpolnjuje z Zakonom o socialnem podjetništvu predvidene pogoje. Socialno podjetje tako ni posebna statusno pravna oblika , ampak lahko vsaka od teh pravnih oseb »postane« socialno podjetje. V Sloveniji poznamo dva tipa socialnih podjetij in sicer Tip A in Tip B.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. decembra 2013.)

Na vrh