Domov » Novice » Gospodarstvo » Pozitivno poslovanje Javnih služb Ptuj

Pozitivno poslovanje Javnih služb Ptuj

Novinarska JS Ptuj 2016
Na novinarski konferenci Javnih služb Ptuj je bil poudarek na poslovanju podjetja, energetiki, CERO Gajkah in upravljanju s parkiriš?i ter modro cono. V letu 2015 je podjetje beležilo padec prihodkov od prodaje in sicer za kar 5,8 milijona evrov, a so kljub temu zadovoljni s poslovanjem, saj so ustvarili so pozitivni poslovni izid v višini dobrih 112.000 EUR Še vedno osrednja dejavnost podjetja ostaja ravnanje z odpadki. Podjetje je v letu 2015 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje, se takoj pri?elo povezovati z dolo?enimi subjekti v prostoru in iskati rešitve za nadgradnjo centra. Na podro?ju energetike je trenutna infrastruktura relativno zastarela in nujno potrebna prenove. Ob teh temah je direktor Javnih služb Ptuj magister Alen Hodnik predstavil tudi delovanje ostalih enot in osredoto?il se je še na zadnjo dejavnostjo, ki so jo prevzeli v oktobru leta 2015 in ta je upravljanje s parkiriš?i ter modro cono za obdobje desetih let. Danes imajo v upravljanju 2.193 parkirnih mest, sistem parkiranja pa je bil nadgrajen s sistemom SMS pla?evanja parkirnine, za katerega se sedaj zanimajo tudi nekatere druge ob?ine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. julija 2016.)

Na vrh