Domov » Novice » Gospodarstvo » Projekt EnterYOUTH

Projekt EnterYOUTH

EnterYOUTH
V projektu EnterYouth sodelujejo trije partnerji iz hrvaške mesto Reka, lokalna razvojna agencija Porin in Ekonomska fakulteta iz Univerze na Reki ter dva slovenska partnerja Šolski center Ptuj in ZRS Bistra Ptuj. V juniju 2015 se zaklju?uje projekt ?ezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška z imenom EnterYOUTH, katerega rezultat je poleg serije izobraževalnih podjetniških delavnic za potencialne mlade podjetnike tudi ra?unalniška podjetniška simulacija. V dobrih 15-tih mesecih, kolikor je trajal projekt so izvedli serijo izobraževalnih delavnic iz podjetništva za mlade in druge zainteresirane za podjetništvo, v katere je bilo vklju?enih ve? kot 500 ljudi na obeh straneh meje. Eden izmed glavni produktov projekta je ra?unalniška igra Kesh up, ki omogo?a simulacijo poslovanja, od ustanovitve podjetja do poljubne zrelosti. Z ra?unalniško igro Kesh Up, ki je brezpla?no dostopna vsem na naslovu www.enteryouth.eu bodo dijaki, študenti in vsi ostali lahko testirali svoje podjetniške ideje, ki so jih zapisali v poslovnih na?rtih. Podjetniške veš?ine bodo tako nabirali v virtualnem svetu skozi igro Kesh Up.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. junija 2015.)

Na vrh