Domov » Novice » Gospodarstvo » Projekt LiveDrava

Projekt LiveDrava

 

liveDrava

Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«, je zaživel septembra lani in bo trajal do konca leta 2017. Nosilec projekta, ki ga bodo izvajali na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi, je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), vanj pa je vključena tudi Mestna občina Ptuj. DOPPS je društvo, ki deluje v javnem interesu varstva narave in varstva okolja, združuje 1000 članov, ustanovljeno pa je bilo leta 1979. Je polnopravni partner največje svetovne zveze za varstvo narave BirdLife International in deluje javno. V Sloveniji upravljajo s tremi naravnimi rezervati, zaposlujejo 22 profesionalcev, aktivno pa sodeluje pri njih več kot 200 prostovoljcev.S projektom LiveDrava med drugim želijo ohraniti populacije ogroženih ter mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst. Vrednost projekta je dobre 4 milijone evrov, od tega bo dobro polovico prispevala Evropska unija, ostalo polovico pa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter partnerji projekta. Med njimi tudi mestna občina Ptuj, ki prispeva k projektu 35 tisoč evrov. Naravovarstvene vsebine na Ptuju želijo vključit tudi v turistično ponudbo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 20. julija 2013)

 

 

Na vrh