Domov » Novice » Gospodarstvo » Reševanje problematike ekoloških otokov

Reševanje problematike ekoloških otokov

Na zadnji seji je svetnica SDS Silva Fartek dala pobudo v zvezi z reševanjem problematike ekoloških otokov. Preverili smo, kakšno je dejansko stanje na terenu in kakšne so možne rešitve. Občanke in občani ter svetniki so že večkrat opozorili na neurejenost posameznih ekoloških otokov v MO Ptuj. Namenjeni so varovanju okolja in skrbi za njegovo čistost, žal pa je ponekod slika povsem drugačna. Vzroke za takšno stanje svetnica Fartekova vidi v več dejavnikih. Pereče problematike ne bo možno rešiti iz danes na jutri, zagotovo pa se bi postopoma in z nekaterimi kratkoročnimi ukrepi lahko približali želenim ciljem. Nepravilnosti bi tako lahko odpravili na več načinov. Gre torej za pozitivno pobudo, a je treba pohvaliti tudi občane, ki so se ločevanja odpadkov lotili zelo resno. Posledično pa se je prav zaradi tega za več kot polovico povečala količina ločeno zbranih frakcij. In ker se temu želijo izogniti skupaj z izvajalcem Javne službe in Čistim mestom iščejo ustrezne rešitve, ki ne bi pomenile dviga cene za uporabnike. Kar se povečanja ekoloških otokov tiče je število glede na standarde že sedaj preseženo, a vendar jih bo treba dodati še več. Zato bodo pristojni vzpostavili nov režim na podlagi pilotnega projekta, ki bo nakazal najprimernejše rešitve glede ločevanja, frekvence odvoza in vsega ostalega. Sicer pa je tudi na vsakem posamezniku, kaj nam čisto okolje pomeni in kako si bomo prizadevali do tega priti.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. junija 2011

Na vrh