Domov » Novice » Gospodarstvo » Novo vodstvo ptujskega SD

Novo vodstvo ptujskega SD

Dosedanji predsednik ptujskih Socialnih demokratov, Miran Meško, je postal predsednik foruma svetnic in svetnikov Socialnih demokratov. ?lani stranke so, zaradi razporeditve dela in funkcij, za novega predsednika izvolili Dejana Levani?a, za podpredsednika pa Mirjano Nenad in Mirana Meška. Vodstvo si je za prihodnji mandat zadalo pet prioritet na podro?ju razvoja Ptuja.

Ureditev mestnega jedra Ptuja, na?rt izgradnje cest v Mestni ob?ini Ptuj, promocija Ptuja in projekt Evropske prestolnice kulture, znižanje komunalnega prispevka in odlok o mladini so podro?ja, v katera bodo ptujski socialni demokrati v prihodnjem mandatu vlagali najve? svojih naporov. V SD-ju so mnenja, da na podro?ju urejanja mestnega jedra na Ptuju manjka konkretnih rešitev. Sami vidijo izhod iz nastale situacije v odloku, s katerim bi ob?ina lastnikom naložila obnovo stavb, za katere bi ocenila, da kvarijo podobo mesta. Gre za strog predlog, a Levani? dodaja, da bo mestno jedro ?ez nekaj let urejeno le, ?e bodo vpeljani konkretni ukrepi.

Zadane cilje bodo poskušali uresni?evati preko sodelovanja s strokovnim svetom stranke, klubom menedžerjev in ?etrtnimi skupnostmi. Predlagane rešitve pa bodo mestni svetniki iz njihovih vrst predstavili svojim kolegom v mestnem svetu, ki bo nato odlo?al o njih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 31. 5. 2011)

Na vrh