Domov » Novice » Izobraževanje » Naj dijaka Luka Medic in Benjamin Marin

Naj dijaka Luka Medic in Benjamin Marin

Naj dijak 2015
Župan Mestne ob?ine Ptuj Miran Sen?ar je pripravil sprejem za najuspešnejše dijake ptujskih srednjih šol. Vodstva vseh šol so na podlagi zavzetosti, rezultatov in uspehov na razli?nih podro?jih svoje dijake predlagale v izbor za podelitev naziva naj dijaka zaklju?nih letnikov. Župan je razglasil Naj dijaka srednješolskega in poklicnega srednješolskega izobraževanja. Slednji je postal Benjamin Marin, ki je bil vsa tri leta izobraževanja za poklic avtokaroserist vzor ostalim dijakom in izjemen športnik. Naj dijak srednješolskega izobraževanja v Mestni ob?ini Ptuj je Luka Medic. Ta je obiskoval Gimnazijo Ptuj in se je ob odli?nih šolskih uspehih najbolj izkazal še na podro?ju matematike in športa. Ob tem je župan podelil tudi spominska priznanja in knjižne nagrade vsem najboljšim dijakom posameznih srednjih šol. Nagrade so dobili še Bojana Paveo iz Biotehniške šole, Tomaž Šešerko in Niko Ivezi? iz Elektro in ra?unalniške šole ter Vito Kokol Bogme iz Strojne šole.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. julij 2015.)

Na vrh