Domov » Novice » Izobraževanje » Srečanje partnerjev projekta Erasmus+ Mini MBA

Srečanje partnerjev projekta Erasmus+ Mini MBA

mini mba

Ljudska univerza Ptuj je partner projekta v okviru Erasmus + Mini MBA, ki bo trajal vse do februarja 2017. Izobraževalni program bo udeležencem na voljo brezpla?no v obliki u?enja na daljavo, vzpostavljenega na posebej pripravljeni spletni platformi. Tudi v poletnih mesecih in ?asu po?itnic na LUP ne po?ivajo, v teh dneh so se namre? sre?ali s partnerji v projektu Mini MBA, ki je namenjen mladim. Partnerji, Danska, Romunija, Portugalska, Španija, Velika Britanija in Slovenija (LUP), bodo nastopili s skupnim produktom v obliki modularnega izobraževalnega programa, ki bo namenjen sedanjim in bodo?im predstavnikom nevladnih in drugih neprofitnih organizacij za mlade. V ?asu trajanja projekta bodo usposobili 30 mentorjev z izkušnjami s podro?ja nevladnih organizacij, ti pa bodo v sodelujo?ih državah partnerkah usposobili še 30 udeležencev lokalnih izobraževanj. Skupno torej 180 bodo?ih vodij nevladnih ali podobnih neprofitnih organizacij.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. julija 2015.)

Na vrh