Domov » Novice » Kultura » Razkošje na podeželju

Razkošje na podeželju

Razkosje na podezelju
V publikaciji Razkošje na podeželju, ki jo je založil Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, njeno izdajo pa je omogo?ilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je iz razli?nih zornih kotov in s slikovno bogatim kataloškim delom predstavljena izjemna zbirka pohištva iz obdobja od 16. do 19. stoletja. V publikaciji je po vrstah pohištva urejen obsežen kataloški del, ki sta ga pripravil glavna avtorja Tatjana Štefani? in magister Boštjan Roškar. V želji po osvetlitvi tematike iz razli?nih zornih kotov sta zraven njunih strokovnih posami?nih ?lankov predstavljena še dva zanimiva prispevka, ki sta jih napisala doktorica Maja Lozar Štamcar iz Narodnega muzeja Slovenije in doktor Dejan Zadravec iz Zgodovinskega arhiva na Ptuju. Vsi avtorji so pri raziskavah pohištvene tematike vložili veliko truda v strokovna besedila in posamezne opise predmetov. Da je predstavljeno delo Razkošje na podeželju ugledalo lu? sveta so pripomogli številni posamezniki iz razli?nih ustanov in to izjemno publikacijo v nakladi 500-ih izvodov so natisnili v Ptujski tiskarni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. marca 2015.)

Na vrh