Domov » Novice » Februarska seja SPVCP MO Ptuj

Februarska seja SPVCP MO Ptuj

spvcp

21. redna seja SPVCP MO Ptuj je postregla s sedmimi to?kami dnevnega reda. ?lani so med drugim razpravljali o ugotovitvah in predlogih komisij, ki je pregledala cestno infrastrukturo in prometno signalizacijo, spregovorili so o dopolnitvah na?rta varnosti cestnega prometa ter prihajajo?em tekmovanju Kaj veš o prometu. Na nacionalnem nivoju velja obdobni na?rt varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016, v MO Ptuj pa je bil sprejet za obdobje 2014/2015, zato ga bodo uskladili. V letošnjem letu bodo aktivnosti tekle v skladu z že sprejetim na?rtom, ki pa mu bodo dodali aneks. Na prejšnji seji so imenovali komisije, ki so opravile podrobni pregled cestne infrastrukture in prometne signalizacije na obmo?ju ?S Grajena in Rogoznica. Ugotovili so številne nepravilnosti, ki jih bo treba odpraviti. Spregovorili so tudi o tekmovanju Kaj veš o prometu, ki ga bo letos gostila Ob?ina Hajdina in pa o na?rtu varnih šolskih poti ter šolskih avtobusnih linij.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. februarja 2016.)

Na vrh