Domov » Novice » Promet » Kratkotrajno brezplačno parkiranje

Kratkotrajno brezplačno parkiranje

V decembru smo na Ptuju dobili območja kratkotrajnega brezplačnega parkiranja pred Zdravstvenim domom na Rimski ploščadi in pred Domom upokojencev Ptuj na Volkmerjevi cesti. Parkirišča so tudi označena z ustrezno prometno signalizacijo. Na lokaciji pred zdravstvenim domom na Rimski ploščadi je območje kratkotrajnega parkiranja do 30 minut namenjeno predvsem staršem, ki pripeljejo ali odpeljejo otroke v vrtec. Na lokaciji Volkmerjeva cesta pa je parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja možno do ene ure. Parkirišče je namenjeno predvsem staršem, ki pripeljejo otroke v vrtec, osebam, ki pripeljejo starejše in šibke občane v Dom upokojencev Ptuj. Parkiranje in zaustavljanje ob pločniku je prepovedano. In še opozorilo, da se z globo 40 evrov kaznuje za prekršek voznik, ki ne označi čas prihoda ali po izteku dovoljenega časa ne zapusti parkirišča.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. januarja 2012.)

Na vrh