Domov » Novice » Z aprilske seje SPVCP MO Ptuj

Z aprilske seje SPVCP MO Ptuj

seja SPVCP

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj se je sestal na svoji 5. redni seji. Tokratna je postregla s kar 14 točkami dnevnega reda. Člani ptujskega SPVCP so tokrat precej časa namenili pobudam občanov, predvsem v zvezi s problematiko cestne infrastrukture. Tako so obravnavali predlog za vgraditev naprave za umirjanje prometa na Vodovi ulici pri OŠ Ljudski vrt, predlog za umirjanje prometa na ulici v Terme Ptuj, na ulicah med OŠ Ljudski vrt in enoto vrtca Trobentica na Rogoznici, v ČS panorama – Orešje, ureditev uvoza na parkirni prostor na Potrčevi cesti, umiritev prometa in vris prehoda za pešce na Ciril-Metodovem drevoredu, itn. Ker gre predvsem za problematiko lokalne cestne infrastrukture bodo utemeljene pobude občanov predali pristojnim službam MO Ptuj, da odpravijo pomanjkljivosti. Proučili so tudi, kaj od naštete problematike bo možno brez nekih večjih finančnih vlaganj rešiti še v letošnjem letu in kaj določiti kot prioritete v prihodnjih letih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. aprila 2013.)

Na vrh