Domov » Novice » 1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

prva izredna seja ms mo ptuj

V ponedeljek, 17. novembra, so se mestni svetniki in svetnice sestali na prvi izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Na izredni seji je bilo od skupno 29 svetnikov in svetnic prisotnih 28. Najprej so potrdili mandat članu Mestnega sveta, naslednjemu na listi Mirana Senčarja Za Ptuj Klemnu Rutarju. Andreja Brenceta pa so še nadalje potrdili za vršilca dolžnosti direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož za največ eno leto oziroma do imenovanja novega direktorja. Sledile so potrditve predsednikov, podpredsednikov in članov v posameznih odborih in komisijah. V Odbor za finance so bili imenovani : Helena Neudauer za predsednico, Branko Kumer za podpredsednika, ter za člane dr. Štefan Čelan, Slavko Kolar, Miša Pušenjak, mag. Alen Hodnik in Tatjana Skaza. V Odbor za gospodarstvo so bili imenovani: Robert Šegula za predsednika, Nataša Vuk za podpredsednico ter za člane Milan Krajnik, Miran Meško, Jure Hanc, Marjan Germovšek in Damjan Prapotnik. V odbor za družbene dejavnosti so bili imenovani: dr. Darja Koter za predsednico, Tatjana Vaupotič Zemljič za podpredsednico ter za člane Sonja Pučko, mag. Darja Harb, Polonca Enci, dr. Marjeta Ciglenečki in Tanja Nikolovski. Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo sestavljajo: predsednica mag. Vlasta Stojak, podpredsednica Silvestra Gorjup ter člani Metka Petek Uhan, Sonja Pučko, Miša Pušenjak, Peter Pribožič in Borut Kostanjevec. V Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo so bili imenovani: Darko Rojs za predsednika, Marjan Cajnko za podpredsednika ter za člane Marjan Kolarič, Janez Rožmarin, Gorazd Orešek, mag. Oton Mlakar in Mirko Vamberger. Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo sestavljajo: predsednica Metka Petek Uhan, podpredsednik Rajko Fajt ter člani Patricija Kovačec, Nuška Gajšek, Slavko Kolar, Branko Tonejc in Miroslav Sarkičević. V Komisiji za statut in poslovnik so bili imenovani: Milan Krajnik za predsednika, dr. Štefan Čelan za podpredsednika ter za člane Darko Rojs, Janez Rožmarin, Sonja Pučko. V Komisijo za vloge in pritožbe so predsednica Helena Neudauer, podpredsednica Miša Pušenjak ter člani Patricija Kovačec, Jure Hanc in Robert Šegula. V Komisiji za odlikovanja in priznanja so predsednica Nuška Gajšek, podpredsednik Gorazd Orešek ter člani Marjan Kolarič, Polonca Enci in Marjan Cajnko. V Statutarno pravno komisijo so bili imenovani: mag. Darja Harb za predsednico, mag. Martin Mlakar za podpredsednika ter za člane Miran Meško, Marjan Kolarič in Slavko Kolar. V Protikorupcijsko komisijo sestavljajo: predsednik Slavko Kolar, podpredsednik Janez Rožmarin in člani Silvestra Gorjup, Miša Pušenjak in Robert Šegula. Mestni svet Mestne občine Ptuj je imenoval tudi Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v naslednji sestavi: Anja Dobaj, mag. Mojca Šibila Drobnič, Mirko Kekec. Mag. Sonja Žibrat, mag. Franc Predikaka, Žarko Markovič in Marija Planinc. Naslednja redna seja mestnega sveta bo v ponedeljek, 24. novembra, druga izredna seja pa v četrtek 27. novembra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 18. novembra 2014)

Na vrh