Domov » Novice » Izobraževanje » Nastop učencev klavirja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Nastop učencev klavirja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

klavirski nastop

Za vse slovenske glasbene šole je bila sobota, 8. novembra, delovna. Nadomeš?ali so petek, 2. januarja 2015 ter dopoldne izkoristili tudi za nastop u?encev klavirja pred ob?instvom. Javni nastopi so del izobraževalnega procesa v glasbeni šoli. V enem šolskem letu jih izvedejo okrog 80, zunajšolskih, ki so pa priložnostne narave, pa preko 150. Za otroke so nastopi vzpodbuda za nadaljnje delo in seveda tudi izziv. Vsi u?enci od prvega do zadnjega letnika nastopajo najmanj dvakrat na leto. Nastop je izziv, saj se je nanj potrebno pripraviti, izpiliti skladbo, premagati strah pred publiko ter se pravilno vesti na odru. Vse to so veš?ine, ki jih poleg igranja instrumenta pou?ujemo v glasbeni šoli. Klavir je med otroci še vedno zelo popularen. Na glasbeni šoli Karol Pahor pouk klavirja obiskuje 116 u?encev. „Pouk se odvija razli?no, glede na kakšni stopnji je u?enec. Za?etniki se u?ijo, kako postavit in na kakšen na?in uporabljati prste na tipkah, da bodo ?im hitrejši in ?im bolj spretni, sproti se morajo u?iti note, da lažje obvladujejo skladbice, z muzikalnostjo pa se ukvarjajo v višjih razredih,“ je pred koncertom povedala Marjeta Urbani? Rudolf, ena izmed u?iteljic klavirja na GŠ Karol Pahor Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 10. novembra 2014)

Na vrh