Domov » Novice » 13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Ptujski mestni svetniki so se v ponedeljek znova sestali na redni seji mestnega sveta. Na 13. redni seji, so razpravljali v osemnajstih točkah dnevnega reda. Najdaljša razprava se je razvila pri Predlogu Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj. Pri tej točki je prišlo do podražitve, ki so jo svetniki sprejeli s stisnjenimi zobmi. Pri podražitvi je potrebno upoštevati še konec lanskega leta ukinjeno subvenciji, s strani omrežnine, ki je sestavni del cene se bo urejalo novo kanalizacijsko omrežje. Ob tem so svetniki in svetnice na seji sprejemali tudi program športa za leto 2020, nekaj več besed pa so namenili tudi Odloku o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujski kroniki, dne 29. januarja 2020.)

Na vrh