Domov » Novice » 17. seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

17. seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek je potekala še zadnja seja Mestnega sveta mestne občine Ptuj pred poletnimi počitnicami. Čeprav je javnost pričakovala burno razpravo pri točki, ki je predvidevala podražitev ravnanja z odpadki, se to ni zgodilo, saj je bila točka umaknjena iz dnevnega reda.

Pri 26ih točkah in kar nekaj podtočkah dnevnega reda smo predvsem zaradi točke, ki je kot že povedano predvidevala povišanje cene storitev odvoza in obdelave odpadkov pričakovali dolgo seja. A na koncu se je zaključila po dobri uri potrjevanja točk dnevnega reda. Ptujska županja Nuška Gajšek sedaj upa, da o podražitvi svetniki več ne bodo razpravljali, saj pričakuje, da bodo do septembrske seje na mizi že tudi kakšne druge rešitve.

Med izstopajočimi točkami pa so svetniki potrdili Predlog Sklepa o seznanitvi Mestnega sveta Mestne občine Ptuj s pobudo za ustanovitev komisije in informacijo o izvajanju investicijskega projekta »Ureditev mestne tržnice«, Predlog Sklepov o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 27. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d. d., Predlog Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2020/21 ter Predlog Sklepa o preselitvi uprave Vrtca Ptuj na novo lokacijo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. junija 2020.)

Na vrh