Domov » Novice » 31. redna seja Mestnega sveta

31. redna seja Mestnega sveta

 

seja MS julij

Ptujski mestni svet je na 31. redni seji največ časa namenil razpravi o ureditvi Mestnega trga. Med drugim so se svetniki seznanili še s poročilom o realizaciji proračuna v prvi polovici leta ter podprli novo finančno konstrukcijo druge faze obnove Dominikanskega samostana. Sprejeli so osnutka odloka o porabi proračunske rezerve – hitri postopek ter o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj – skrajšani postopek. Podali so tudi pozitivno mnenje k izbiri Adiriaplina kot edinega prijavljenega na razpis za koncesionarja za distribucijo zemeljskega plina. Seznanili pa so se tudi s polletno realizacijo proračuna v prvi polovici leta. Prihodnje leto bi naj uredili Mestni trg. Glavnino sredstev za naložbo, 458 tisoč evrov bo zagotovila mestna občina Ptuj, 238 tisoč evrov pa jih pričakujejo od Evropskega sklada za regionalni razvoj. Čeprav je bilo slišati kar nekaj nasprotujočih si mnenj, pa je projekt kljub temu bil sprejet, saj je zanj glasovalo 15 svetnikov, 9 jih je bilo proti in en vzdržan. Svetniki so še podprli novo finančno konstrukcijo druge faze obnove Dominikanskega samostana, ki predvideva, da bo ptujska občina v ta projekt vložila 868 tisoč evrov. Podali so tudi predlog mnenja k imenovanju ravnatelja osnovne šole Breg. Mestni svet je pozitivno mnenje podal dosedanjemu ravnatelju Milanu Fakinu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 18. julij 2013)

Na vrh