Domov » Novice » 39. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

39. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

39 seja

 

Na 39. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila 22. aprila, je bilo na dnevni red uvrščenih 14 točk. Mestni svetniki in svetnice so med drugim potrdili predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013, ter osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Precej časa so namenili razpravi o podanju mnenja k imenovanju ravnatelja osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Pogoje za to delovno mesto sta izpolnjevali dve kandidatki, Lidija Hameršak Marin in dosedanja ravnateljica te šole Dragica Emeršič. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da mestni svet da pozitivno mnenje za ravnateljico kandidatki Dragici Emeršič. Svetniki in svetnice svetniške skupine LDS so bili mnenja, da bi želeli dati pozitivno mnenje obema kandidatkama. Župan je sledil temu predlogu svetniške skupine in predlagal amandma.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 24. aprila 2014)

Na vrh