Domov » Novice » Bogovič obiskal še zmeraj poplavljeno Ptujsko polje

Bogovič obiskal še zmeraj poplavljeno Ptujsko polje

 

V vsaki izmed ob?in v Podravju se v tem ?asu spopadajo z reševanje težav, ki so jih pustile nedavne poplave. V ptujski ob?ini so bila prizadeta mnoga obmo?ja ob Dravi, kriti?ni trenutki pa so bili tudi, ko je mo?na voda za?ela udarjati ob zid na nabrežju pri Miheli?evi galeriji. Da so se ploš?e razmaknile in granitne kocke dvignile, je ve? kot o?itno. Magister Janez Merc, poveljnik civilne zaš?ite mestne ob?ine Ptuj in župan, doktor Štefan ?elan sta ministru za kmetijstvo in okolje, Francu Bogovi?u, predala dokumentacijo, v kateri je natan?no prikazano, kako so s kovinskimi palicami in vre?ami podprli zid. Dodane pa so tudi možne rešitve, ki jih bo potrebno izvesti v izogib nadaljnjim težavam v podobnih poplavnih situacijah.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. novembra 2012

Na vrh