Domov » Novice » Družbena odgovornost univerze za skladen regionalni razvoj

Družbena odgovornost univerze za skladen regionalni razvoj

druzbena odgovornost

Alma Mater Europaea je na Ptuju zasedala na razširjeni seji senata, v okviru dnevnega reda pa so imeli tudi okroglo mizo z naslovom Družbena odgovornost univerze za skladen regionalni razvoj. Žal, je še vedno vse premalo povezovanja med univerzami, gospodarstvom in lokalno skupnostjo, z družbeno odgovornostjo univerz pa bi lahko našli številne poti iz družbeno-ekonomske krize. Demografski trendi pri?ajo, da smo starajo?a se družba, ki se bo v prihodnje še bolj strmo starala, zato so na AMEU pred leti razvili študijski program socialna gerontologija, zaposljiv poklic, ki bo prinašal delovna mesta, dodano vrednost, predvsem pa kakovostno skrb za starostnike. Diplomanti, magistri in doktorji socialne gerontologije v Sloveniji na tem podro?ju orjejo ledino, a se poraja ob?utek, kot da si bodo morali delovna mesta ustvarjati sami, kot da okolje ne prepozna potenciala, ki ga imajo z vidika problematike starajo?e se družbe. Da gre za potencial in številna nova delovna mesta, priznavajo tudi na ZRSZ, saj je jasno kot beli dan, da bo starejših vse ve?, zanje pa bo treba znati kakovostno poskrbeti. Zato se bo na tem podro?ju v prihodnosti treba znati še kako povezovati. Kako se se v zadrugo že povezali študentje socialne gerontologije in kako je z zadružništvom na splošno, pa ve? v naših prihodnjih informativnih oddajah.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. februarja 2016.)

Na vrh