Domov » Novice » Splošno » Dvig cene pomoči na domu

Dvig cene pomoči na domu

Kot smo že poročali, se je sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju programa Pomoč na domu v okviru javnih razpisov Zavoda RS za zaposlovanje izvajalo in podaljševalo skoraj 10 let. Ker se je program zaključil to za uporabnike in občine pomeni dvig cene. Preverjali smo za koliko. Na zadnji seji so svetnice in svetniki MO Ptuj sprejeli predlog soglasja k ceni storitve pomoči na domu. Župani so pred tem o dvigu spregovorili že na kolegiju županov, a kot je bilo pričakovati odzivi niso bili najbolj pozitivni. V drugih občinah bodo polovico cene storitve krile občine, polovico pa uporabniki. Na Ptuju se za tako drastičen ukrep niso odločili. Cena storitve torej še vedno znaša 18 evrov, le da je moral uporabnik pred spremembo plačati 4 evre, občina 9 evrov, država pa 5 evrov. Teh 5 evrov si bosta razdelila občina in uporabnik, slednji bo plačaj zraven še 2 evra, skupaj torej 6 evrov, občina pa bo dodala še 3 evre, skupno torej 12 evrov. Višje cene pomenijo višjo obremenitev občinskega proračuna, kar pa v obstoječem proračunu ni bilo predvideno. Ptujski mestni svetniki so soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu sprejeli, nova višina cene efektivne ure in s tem višji znesek za uporabnike in občine pa začne veljati 1. julija.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. junija 2011)

Na vrh