Domov » Novice » Interaktivno predavanje “Kako do zaposlitve”

Interaktivno predavanje “Kako do zaposlitve”

nefiks

Mladinski svet Mestne ob?ine Ptuj je organiziral predavanje za mlade z naslovom kako do zaposlitve. Mi pa smo preverili, kaj so tisti klju?ni dejavniki, ki lahko pripomorejo k temu, da bi mladi delo res ?im hitreje našli. ?eprav je brezposelnost v preteklih mesecih upadala, še vedno velik odstotek brezposelnost predstavljajo mladi. Da bi dobili odgovore na vprašanje, kako po kon?anem šolanju priti do zaposlitve, so se v Mladinskem svetu MO Ptuj odlo?ili za interaktivno predavanje. Problem brezposelnosti mladih je ve?plasten in razlog za to zagotovo ne ti?i samo v v njih. Predpogoj za iskanje zaposlitve je, da mladi najprej pridobijo ustrezne kompetence, da se vklju?ujejo v okolje in pridobivajo pomembne informacije, za želeno delovno mesto pa se je treba tudi primerno pripraviti. Kakovosten življenjepis, motiviranost, dobra priprava na zaposlitveni razgovor. A tudi to ni nujno klju? do uspeha. Prošenj, ki jih delodajalci prejmejo za razpisano delovno mesto je lahko ogromno, zato je pomembno, da res izstopamo, sicer je lahko vse skupaj prepozno. Zato je priporo?ljivo, da na trg dela vstopamo zgodaj, ne nujno skozi zaposlitev, temve? tudi preko raznih drugih oblik.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2014.)

Na vrh