Domov » Novice » Splošno » Ločevanje bioloških odpadkov

Ločevanje bioloških odpadkov

Po enoletnem prehodnem obdobju je 1. julija začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Tako so od petka naprej obvezni rjavi zabojniki za biološke odpadke, V ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov pa je bilo sicer že leta 2010 vključenih 114 občin in 37 od 60 izvajalcev javnih služb. Na Ptuju so do sedaj Javne službe že razdelile nekaj zabojnikov za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov, direktor Alen Hodnik pa apelira na vse zainteresirane, da si zabojnike naročijo čimprej. Glede cen odvoza in predelave biološko razgradljivih odpadkov je Hodnik dejal, da je metodologija oblikovanja cen v medresorski obravnavi, cene pa so že dalj časa zamrznjene. Do usklajevanja cen bi naj prišlo letos jeseni, ampak gospodinjstva imajo nekaj maneverskega prostora, saj če bodo poskrbela za kompostiranje, se jim odvoz bioloških odpadkov ne sme dodatno zaračunati. In še namig, pri biološko razgradljivih odpadkih ločimo kuhinjske odpadke iz gospodinjstva, zeleni vrtni odpad ter odpadke, ki nastanejo v gostinstvu.

Na vrh