Domov » Novice » Splošno » Pogled na staro mestno jedro

Pogled na staro mestno jedro

V zadnjem ?asu je na naše uredništvo prišlo kar nekaj pobud s strani ob?anov Ptuja, da je staro mestno jedro zanemarjeno. Problem so predvsem propadajo?e stavbe in izpraznjeni lokalni, zato smo se po odgovor odpravili na oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. Res je, da je ve?ina stavb v mestnem jedru v ob?inski lasti in te so urjene, a najve?ji problem so hiše, ki so v preteklosti bile vrnjene denacionalizacijskim upravi?encem. Pri neurejenosti teh stavb po besedah mag. Janka Šireca, vodje oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, ob?ina nima vpliva. Inšpekcijska služba lahko ukrepa šele takrat, ko stavba ogroža mimoido?e, a opozorila lastnikom ponavadi ne zaležejo. Lastniki se po Šire?evih besedah lahko prijavijo tudi na razpis, ki ga vsako leto poda ob?ina in si tako pridobijo sredstva za obnovo fasad in streh. Na žalost se je letos prijavilo zgolj pet kandidatov, trije od teh pa so izpolnjevali pogoje. Neugledne stavbe pa so neprivla?ne tudi za najemnike lokalov, privatni najem pa je glede na frekventnost obiskovalcev predrag. In tako se pri?enja za?aran krog. Stavbe so v lasti upravi?encev po denacionalizaciji, ti pa za te ne skrbijo. Lokalni so prazni, ljudje pa z izgledom mesta nezadovoljni, navkljub željam in delu oblastnikov, da se stvari spremenijo na bolje.

Na vrh