Domov » Novice » Lokalni program za kulturo MO Ptuj za obdobje 2016-2019

Lokalni program za kulturo MO Ptuj za obdobje 2016-2019

seja ms

Na februarski seji so ptujske mestne svetnice in svetniki obravnavali 10 to?k dnevnega reda, med drugim Lokalni program za kulturo MO Ptuj za obdobje 2016-2019. Po številnih zastavljenih pobudah in vprašanjih so svetnice in svetniki po umiku skrajšanega postopka po rednem postopku soglasno sprejeli osnutek odloka o spremembi odloka o izdajanju medija Ptuj?an pri ?emer so opravili kar dolgo razpravo, o ?emer ve? v naših prihodnjih oddajah. Sicer pa so obsežno razpravo opravili tudi pri lokalnem programu za kulturo MO Ptuj za obdobje 2016-2019. Po besedah župana je program za kulturo dobro pripravljen, ker pa gre za „živ“ dokument, se bo s?asoma seveda tudi spreminjal in dopolnjeval. Je pa beseda tekla tudi o prihodnosti Dominikanskega samostana. Župan je dejal, da se je že ve?krat sestal s predsednikom uprave Sava turizem, ki bi s svojimi strokovnjaki opravil pregled Dominikanskega samostana, ki bi nato dolo?ili, kaj vse je treba spremeniti, da bi lahko tam izvajali tudi kongrese. Samostan so si ogledali tudi strokovnjaki za zvok, ki ugotavljajo, da je dvorana pogojno primerna za koncerte, zato bodo s tem v zvezi pripravili konceptne rešitve. Slednje bodo tudi finan?no ocenili, o ?emer bo seveda razpravljal tudi mestni svet. Finan?ni vložek bi lahko bil po besedah župana ocenjen na nekaj 100.000 evrov ali celo do milijona.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. februarja 2016.)

Na vrh