Domov » Novice » Naravne in druge nesreče v Mestni občini Ptuj

Naravne in druge nesreče v Mestni občini Ptuj


V Mestni občini Ptuj smo v letu 2019 beležili nekaj večjih naravnih in drugih nesreč.

Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v Mestni občini Ptuj aktivirajo sile za zaščito, reševanje in pomoč so: poplave, potres, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, visok sneg, žled, požari, večje prometne nesreče, epidemije, porušitve pregrad, rušenja, nevarnost terorizma in drugih oblik nasilja, suše in izpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja niso zmožni sami obvladati nesreče ali nezgode. Najbolj črn dan v lanskem letu je bil 7. julij, ko se je na Ptuju razbesnelo neurje s točo. Na podlagi sklepa ministrstva za obrambo oziroma Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so na območju Mestne občine Ptuj naredili popis škode na kmetijskih zemljiščih, poškodovanih objektih in gradbeni infrastrukturi po neurju s poplavami, močnim vetrom in točo 7. julija.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. januarja 2020.)

Na vrh