Domov » Novice » Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

delo na crno

20. maja je pričel veljati Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, uporabljati pa se je pričel zadnji ponedeljek v avgustu. Z državnim sekretarjem Dejanom Levaničem smo se pogovarjali o novostih, ki jih bo zakon prinesel. Z delom na črno izgubljamo vsi, ustvarjamo nelojalna konkurenco in majamo temelje socialne države, zato so se na MDDSZ odločili za prenovo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Prva novost je združevanje inšpekcijskih služb pod finančno upravo, inšpektorjev bo veliko več, kot jih je bilo prej (preko 1.000, 120 pa bo tudi mobilnih enot). Povečujejo se globe za „šušmarje“, torej za tiste, ki so opravljali obrtniška dela, dejavnosti pa niso imeli prijavljene. Zaposleni bodo s prenovljenim zakonom sedaj bolj zaščiteni, saj bodo že prvi dan pričetka dela morali imeti pogodbo o zaposlitvi in biti prijavljeni v socialna zavarovanja. Pojavljajo se vprašanja, če bodo inšpektorji sedaj nadzirali ljudi in jih preverjali na domovih. Na MDDSZ pojasnjujejo, da nikakor, saj je bi šlo za poseg v zasebnost, namen prenove zakona ni strašiti, zato bodo inšpektorji tudi najprej opozarjali in skušali preprečevati, šele nato bodo kaznovali. Ob tem gre poudariti, da sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu nista delo na črno, če je delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe. Še ena novost prenovljenega zakona pa so vrednotnice oziroma vavčerji, ki bodo začeli veljati 1. januarja 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2014.)

Na vrh