Domov » Novice » Splošno » Podaljšani obratovalni čas v gostinstvu

Podaljšani obratovalni čas v gostinstvu

Poletje je čas, ko imajo mladi počitnice, zato so tudi pogosteje in dlje zunaj. To pa je tudi čas, ko je v gostinskih lokalih bolj pestro in bučno. Preverjali smo, kakšen je obratovalni čas za gostince v Mestni občini Ptuj. Na junijski seji so svetnice in svetniki obravnavali Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, kjer se je v razpravo vključilo kar precej svetnikov. Zaradi predlogov gostincev se v do sedaj veljavnem sklepu ukinja število možnih soglasij iz 30 na izjemno enodnevno podaljšanje v koledarskem letu. Gostinski obrati, ki nudijo mehansko in živo glasbo za ples oziroma družabni program, lahko čez leto obratujejo največ do 4. ure zjutraj, izredno enodnevno podaljšanje obratovalnega časa največ do 6. ure zjutraj, pa se dovoli tistim gostincem, ki so so ob posebni vlogi predložili poročilo o emisiji hrupa v okolje, kjer jakost hrupa ne sme presegati zakonsko dovoljene meje. Izredno podaljšanje po mnenju nekaterih svetnikov ne bo prineslo pozitivnih posledic pri zmanjšanju vandalizma, spet drugi so mnenja, da problematike popivanja mladih ta sklep tako ali tako ne rešuje. Mladostniki vedo, kaj smejo in kaj ne, za tiste, ki pa so premladi, da bi ponočevali, pa v prvi vrsti vendarle odgovarjajo starši in skrbniki.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. julija 2012)

Na vrh