Domov » Novice » Promet » Spremembe v ureditvi cestnega prometa v MO Ptuj

Spremembe v ureditvi cestnega prometa v MO Ptuj

Na zadnji seji so mestni svetniki obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj. Za spremembe ureditve cestnega prometa na Vošnjakovi, Jadranski, Vrazovem trgu so se pristojni odlo?ili, saj je bil v preteklosti zaradi dosedanje ureditve precej otežen dostop do posameznih poslovnih objektov ter gostinskih lokalov v omenjenih ulicah. Na križiš?u med Vošnjakovo in Jadransko bodo uredili obmo?je za pešce, pri ?emer bo vstop z vozilom tako kot do sedaj dovoljen le stanovalcem z dovolilnico, dostavnim vozilom in podjetnikom na tem obmo?ju, za vse ostale pa novost – možnost kratkotrajnega parkiranja do trideset minut. Stanovalci bodo imeli šestdeset dni ?asa, da si od dneva veljave odloka uredijo ustrezne dovolilnice, ki jim bodo omogo?ale dostop do svojih zemljiš?, za vse ostale pa bo veljala nova prometna ureditev z ustrezno signalizacijo.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. julija 2012)

Na vrh