Domov » Novice » Predstavitev osnutka Spominskega parka na Ptuju!

Predstavitev osnutka Spominskega parka na Ptuju!

Spominski park na Ptuju
Že od leta 1991 so nastajali projekti za preureditve Starega mestnega pokopališča na Ptuju, ki je v zelo slabem stanju. Na Mestni občini Ptuj so se obrnili na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, na kateri je profesor in mestni arhitekt magister Peter Gabrijelčič s svojimi študenti pripravil štiri idejne rešitve preureditve pokopališča v Spominski park na Ptuju. Študentje so opravili obsežno delo in so ga predstavili na urbanistični delavnici. Pripravili so štiri različne variante z imeni Mozaik, Spominska promenada, Gručasti lapidarij in Spominska pot. Izmed predlaganih je bila najboljša iz različnih zornih kotov sintezna rešitev. Ta redlagana končna rešitev povzema ključne prednosti posameznih variant. Zasnova temelji na obhodni spominski poti, ki na posameznih lokacijah prehajajo v tematske lapidarije, kjer so umeščene skupine nekaterih ohranjenih nagrobnikov. Osrednja ploščad s spomenikom heroju Lacku ostane na obstoječi lokaciji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. aprila 2013.)

Na vrh