Domov » Novice » Predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj

Predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj


Po podpisu pogodbe je v torek v prostorih Dominikanskega samostana na Ptuju potekala spletna predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj, na kateri so Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, v imenu naročnika in izvajalci projekta mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj in Drago Štrafela, podjetje Štraf, predstavili izvajanje investicije. Ta je ocenjena na 9.3 MIO EUR brez DDV, od tega znaša vrednost sofinancerskega dela EU iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor 6.5 MIO EUR, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2,9 MIO EUR. Dela so bila zaupana Komunalnemu podjetju Ptuj. Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi. Na območju investicije se bo izvedlo skupaj 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s približno 1.909 (populacijskih enot). Predvidena je izgradnja skupaj 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč. Rok zaključka izvedbe se predvideva konec leta 2022. Podjetje Štraf d.o.o. bo v projektu skrbelo za nadzor, Javne službe Ptuj pa bodo v projektu skrbele za medijsko pokritost in komuniciranje z javnostjo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. novembra 2020.)

Na vrh