Domov » Novice » SEE River

SEE River

Drava
V Dominikanskem samostanu je bila novinarska konferenca in zaključni dogodek projekta SEE River. Projektna skupina SEE River je oktobra 2012 začela z izvajanjem aktivnosti s ciljem izdelati in preizkusiti nov pristop k celostnemu upravljanju rečnih koridorjev,ki upošteva tako varstvene kot razvojne interese. V Sloveniji je bilo izbrano območje ob Dravi od Maribora do Zavrča, kjer je projektna skupina s tesnim sodelovanjem z deležniki na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pripravila predlog razvojnega koncepta in ključne stebre prihodnjega upravljanja rečnega koridorja Drave od Maribora do Zavrča. Razvojni koncept usklajuje razvojne pobudesektorjev, predvsem energetike, kmetijstva, turizma in rekreacije, z varstvenimi pobudamisektorjev upravljanja voda in varstva narave na območju reke. Drava bi naj tako postala sodobna reka in nas je zanimalo v kakšnem stanju je ta sedaj. Predlogi projektov za uresničevanje konceptav prihodnjem obdobju so zasnovani tako, da bodo njihovo izvajanje prevzele zainteresirane organizacije in posamezniki z regionalnega in lokalnega območja. Na ta način bosta reka in izbrani koridor postala ekološko-razvojna os sodobne turistično-energetsko-kmetijske-regije spodnjega Podravja, kot predvideva razvojni koncept.Iz našega območja so v projektu, katerega skupna vrednost je bila 2,1 milijona evrov sodelovali predstavniki Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. oktobra 2014.)

Na vrh