Domov » Novice » Ukrepi za omilitev stisk ob epidemiji

Ukrepi za omilitev stisk ob epidemiji


Mestna občina Ptuj je pristopila k izvajanju določenih ukrepov za omilitev stisk, ki jih prinašajo omejitve vezane na koronavirus.

Tako je bila sprejeta odredba o začasni oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Mestne občine Ptuj in uporabnin za rabo javnih površin iz naslova postavitve premičnih prodajnih objektov. Najemnike poslovnih prostorov Mestne občine Ptuj, ki imajo prepoved opravljanja dejavnosti določeno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, se tako začasno oprosti plačila najemnine. Uporabnike javnih površin iz naslova postavitve premičnih prodajnih objektov, ki imajo sklenjene pogodbe o uporabi javne površine v Mestni občini Ptuj in imajo prepoved opravljanja dejavnosti določeno z odlokom, pa se začasno oprosti plačila uporabnine. Najemniki in uporabniki, so z omenjenim odlokom oproščeni plačila najemnine in uporabnine od dne razglasitve epidemije 19. oktobra 2020 do dne možnosti začetka opravljanja dejavnosti. V kolikor je veljala prepoved izvajanja dejavnosti vsaj en dan v tekočem mesecu, pa velja ukrep oprostitve plačila najemnine oziroma uporabnine za celoten mesec. Mestna občina Ptuj v tem času omogoča tudi brezplačno parkiranje na plačljivih zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih (modra cona), ki so v lasti Mestne občine Ptuj in niso zaprta z zapornico. Do brezplačnega parkiranja so upravičeni zaposleni, ki za prihod na delo uporabljajo javna prevozna sredstva in so imetniki mesečne vozovnice za november ali letne vozovnice. Dovolilnice/potrdila o upravičenosti do brezplačnega parkiranja izdaja upravljavec z javnimi parkirnimi površinami, Javne službe Ptuj, d. o. o..

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. decembra 2020.)

 

Na vrh