Domov » Novice » Uspešni postopki mediacije

Uspešni postopki mediacije

Okrozno sodisce na Ptuju
Okrožno sodišče na Ptuju je v letu 2010 pričelo s postopkom alternativnega reševanja sporov oziroma z mediacijo na pravdnem, nepravdnem, izvršilnem, družinskem in gospodarskem oddelku. V program alternativnega reševanja sporov sta vključeni tudi Okrajno sodišče na Ptuju in Okrajno sodišče v Ormožu. Mediacija je način reševanja spora, v katerem mediator, ki ni razpravljajoči sodnik, pomaga strankam, da bi z dogovarjanjem in pogajanji dosegli sporazumno rešitev spora in uredili medsebojna razmerja. Postopek mediacije je neformalen, hiter, neobvezujoč in zaupen. Mediator poskuša doseči boljšo komunikacijo med strankami in uskladiti nasprotujoče se interese. Sodna poravnava ima enako moč kot pravnomočna sodba. Stranke lahko na Okrožnem sodišču na Ptuju dobijo posebno pisno obvestilo o mediaciji. Za informacije pa se lahko na sodišče obrnejo tudi po telefonu na številko 02 748 08 00.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. marca 2013.)

Na vrh