Domov » Novice » Z zadnje seje Varnostnega sosveta MO Ptuj

Z zadnje seje Varnostnega sosveta MO Ptuj

varnostni sosvet

Varnostni sosvet Mestne ob?ine Ptuj se je v tem tednu sestal na svoji 7. seji. ?lani so obravnavali trend varnostnih pojavov za leto 2012, pripravili pa so tudi na?rt nalog za letošnje leto. Tudi v minulem letu je bilo delo policijske postaje Ptuj usmerjeno v zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer na vseh podro?jih dela, za katera so odgovorni. Hujših kaznivih dejanj in izstopajo?ih primerov niso zabeležili. ?lani sosveta so izpostavili tudi problematiko najšibkejših udeležencev cestnega prometa. Na obmo?ju vzhodno-štajerske regije sta namre? umrla dva kolesarja, oba iz MO Ptuj, zato bodo v toplejših mesecih problematiko kolesarjev in morebitne kršitve spremljali še redarji na kolesih. Pristojne službe se bodo v skladu s svojim delom in na?rtom Varnostnega sosveta za letošnje leto še naprej trudile v skupni skrbi za varnost vseh nas.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. marca 2013.)

Na vrh