Domov » Novice » Zbir informacij in ukrepov proti širjenju koronavirusa (četrtek, 19.3.2020)

Zbir informacij in ukrepov proti širjenju koronavirusa (četrtek, 19.3.2020)


POSTAVLJENI KONTENERJI OB ZDRAVSTVENEM DOMU PTUJ

Ob Zdravstvenem domu Ptuj so danes postavili dva kontejnerja, v katerih bo predvidoma od jutri naprej potekala obravnava pacientov, ki v dom sedaj prihajajo na redne preglede ali na testiranje zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2. En kontejner bo namenjen za odrasle, drugi pa za otroke.

V vseh ambulantah družinske medicine, ambulantah za šolarje, mladino in študente ter v pediatričnih ambulantah, je možna le administrativna obravnava, kar pomeni,  da boste zdravnika lahko dobili le preko telefona, fizično pa vstop v ambulanto osebnega zdravnika / pediatra trenutno ni več mogoč.

V kolikor potrebujete pregled, pokličete osebnega / nadomestnega zdravnika oziroma pediatra, ki vas bo usmeril na ustrezno mesto. V kolikor  je vaš osebni / nadomestni osebni zdravnik oz. pediater nedosegljiv pokličite na naslednje številki:
– za odrasle telefonsko številko 02/ 78 71 691 (24 ur)
– otroke, šolarje, mladino in študente 02 / 78 71 554 (od 07.00 do 22.00)

Dežurna in urgentna služba delujeta v Zdravstvenem domu Ptuj.

CIVILNA ZAŠČITA

V Slovenijo je danes prišlo nekaj mask in ostale zaščitne opreme, ki jo zelo potrebujejo za nemoteno delovanje pripadnikov Civilne zaščite Spodnjega Podravja.

NA PTUJU DVA OBOLELA S KORONAVIROSOM, V SLOVENIJI 319

Od 4. marca do danes je v Sloveniji za koronavirusom obolelo 319 ljudi. Med njimi sta dva obolela v Mestni občini Ptuj. V občinah v Spodnjem Podravju pa je število obolelih naslednje: dva na Hajdini, dva v Kidričevem in dva v Žetalah.

NOV DELOVNI ČAS PRODAJALN

Vlada Republike Slovenije je zaradi širjenja novega koronavirusa uvedla spremembe v delovnem času prodajaln. Te so lahko odprte od ponedeljka do sobote 8 do 20. ure. Pomembna sprememba pa je ta, da imajo med 8. in 10. uro prednost pri nakupu in vstopu v trgovine  ranljive skupine ljudi, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne z izjemo bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH SHODIH IN JAVNIH PRIREDITVAH TER DRUGIH DOGODKIH NA JAVNIH KRAJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji in sprejela tudi več drugih zadev.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
dostop do mest za prodajo hrane za živali,
dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
dostop do storitev za nujne primere,
dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
dostop do bencinskih črpalk,
dostop do bank in pošt,
dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi:

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/20) in Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni list RS, št. 17/20).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

UPOŠTEVAJMO NAVODILA IN ČE JE LE MOGOČE OSTANIMO DOMA!

Na vrh