Domov » Novice » Splošno » Župani Spodnjega Podravja o ravnanju s komunalnimi odpadki

Župani Spodnjega Podravja o ravnanju s komunalnimi odpadki

Župani Spodnjega Podravja so se v tem tednu sestali na 6. redni seji, na kateri so obravnavali sedem točk dnevnega reda. Najprej je bila podana informacija s strani poslanca DZ RS, ki je opozoril, da prevelikega optimizma ne gre dajati, saj vse bazira na varčevalnih ukrepih. Sledila je informacija skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju o pripravi novelacije predpisov o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in koncesijskega akta za izbiro izvajalca za izvajanje vseh štirih gospodarskih javnih služb na celotnem območju Cero Gajke. Te storitve v občinah namreč opravlja Čisto mesto na podlagi pogodbe iz leta 1992, zato je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo postopek ponovno izpeljati in tako priti do zakonitega koncesionarja. Sam razpis še ni pripravljen, župani so bili seznanjeni s pripravljeno vsebino, na podlagi pripomb pa bo pripravljena razpisna dokumentacija. Na kolegiju jim je bil predstavljen še projekt digitalizacije ptujskih časopisov. Ker je bila najpomembnejša točka prav izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki, bomo o tem še podrobneje poročali v eni od prihodnjih kronik.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. marca 2012)

Na vrh