Domov » Novice » Sanacijski načrt, čakalne dobe in stavka zdravnikov v ptujski bolnišnici

Sanacijski načrt, čakalne dobe in stavka zdravnikov v ptujski bolnišnici

zdravniki-in-seja-bolnisnice
Vodilni predstavniki Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj so pripravili sanacijske ukrepe za doseganje boljše likvidnostne situacije. S pripravljenim materialom se ni strinjala ve?ina ?lanov sveta zavoda bolnišnice in njen ?lan Miran Golob je celo predlagal, da se to?ka celo umakne z 19. redne seje, a je bila tokrat predstavljena in v osnovi tudi obravnavana. Ob tem je potrebno poudariti, da je teko?e poslovanje ptujske bolnišnice pozitivno, saj kaže za zdaj v letošnjem letu 10.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Kljub uravnoteženem in pozitivnem poslovanju v letu 2015 je zaradi ve?letnega prejšnjega negativnega poslovanja bolnišnica v izredno težkem položaju, saj znaša njihova kumulativna izguba ve? kot 6,5 milijona evrov. Analiza poslovanja in doseganja programov v letu 2016 kaže dobro realizacijo ciljev. Podobno kot v ve?ini zdravstvenih zavodov v Sloveniji pa so tudi v ptujski bolnišnici težave povezane s ?akalnimi dobami. Prav tako beležijo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potr?a Ptuj izrazito podhranjenosti zdravniškega kadra, kar se kaže kot dodatna težava v teh dneh v ?asu stavke, v katerem zdravniki delajo po najboljših mo?eh, da oskrbijo ve?ino pacientov. Na Ptuju so bile do sedaj odpovedane le dolo?ene nenujne operacije, ki so jih prestavili na ?as po stavki.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. novembra 2016.)

Na vrh