januar – 2012 – Petv
Domov » 2012 » januar (Page 4)

Zimske razprodaje

Drugi teden v januarju so se pri?ele zimske razprodaje. Njihovo trajanje dolo?i prodajalec sam, vendar pa lahko trajajo najve? 60 dni. Preverili smo, kakšno je zanimanje kupcev zanje in koliko so pripravljeni odšteti za nakupe. Prodajalci so dolžni v objavi o razprodaji navesti podatke o vrsti blaga, odstotek znižanja in obdobje trajanja razprodaje. Ozna?ena mora biti cena pred znižanjem in no ...

Preberi več

Devet let Štajerske budilke

V ponedeljek 3. januarja 2003 se je za?ela Štajerska budilka radia Ptuj. Ta se je skozi zadnjih devet let razvijala na razli?nih podro?jih in je doživela zelo dober odziv pri poslušalcih. Ob novinarkah radia Ptuj jutranji program ustvarja inovativna ekipa, v kateri so Natalija Škrlec, Mateja Tomaši?. Simona Pušnik, Petra Kurnik in Dalibor Bedenik. Štajerska budilka ...

Preberi več

Pomarančna koža navdušila

Minuli teden smo si lahko v Mestnem gledališ?u Ptuj ogledali predstavo Mestnega gledališ?a ljubljanskega z naslovom Pomaran?na koža. Govori o preu?evanju ženske identitete v družbi in se loteva ženskih problemov skozi duhovit in sodoben govor. Besedilo govori o pritisku družbe, predvsem medijev na to, kako mora biti ženska vše?na, kar pa zelo pogosto pripelje do obsedenosti z videzom. V ...

Preberi več

Terme Ptuj v pretekli kopalni sezoni

Terme Ptuj so eno izmed mlajših slovenskih kopališ?, kjer vas bodo razvajali v starem rimskem slogu in kjer skozi vso leto ponujajo pester izbor najrazli?nejših spremljevalnih dogodkov. V preteklem letu so zabeležili povpre?no sezono s posameznimi nihanji, ki jih je prineslo muhasto vreme, a so z rezultati zadovoljni. Ker je turisti?na panoga odvisna od ve? dejavnikov, že smelo zrejo v ...

Preberi več

Pregled leta potopisnega društva pOtuj

Potopisno društvo pOtuj je bilo ustanovljeno oktobra 2010, v tem ?asu pa so pripravili veliko število potopisnih predavanj. So društvo z humanitarno noto, ki se trudi pomagati ljudem tudi na drugem koncu sveta. V preteklem letu smo lahko prisluhnili predavanjem družin in posameznikov, ki so spoznavali lepote tujih dežel. Tako so v prejšnji sezoni, ki se je zaklju?ila v poletnih m ...

Preberi več

5. sejem višjega in visokega šolstva na Ptuju

Regijsko višje in visokošolsko središ?e Revivis in Višja strokovna šola Ptuj sta v za?etku tedna pripravila že 5. sejem višjega in visokega šolstva. Dijaki zaklju?nih letnikov se bodo morali kmalu odlo?iti, kam jih bo popeljala nadaljnja študijska pot. Zanimanje šol, ki želijo mladim predstaviti možnosti izobraževanja, je iz leta v leto ve?je. T ...

Preberi več

Nogometni turnir za mlade

8. zimski turnir v malem nogometu Nogometne šole Poli 2012 je na Ptuju združil v nogometni igri otroke v generacijah do osmega in desetega leta starosti. Ti so skozi ves dan pokazali veliko nogometnega znanja. Ne glede na dejstvo, da rezultat ni bil prvotnega pomena je pri osemletnikih tretje mesto osvojil Miklavž, drugo prva ekipa Nogometne šole Poli Drava in prvo mesto Aluminij. Pri desetlet ...

Preberi več

Pregled leta 2011 v Domu kulture muziKafe

Za?etek pisanja zgodbe doma kulture Muzikafe sega v leto 2008, ko se je družina Vauda Ben?evi? po enoletnem potovanju okrog sveta odlo?ila, da bo prav ta svet prihajal k njim. V preteklem letu se je Muziki zvrstilo nešteto koncertov, literarnih ve?erov, razstav in drugih kulturnih dogodkov. Ob vsem ponujenem bi težko naredili izbor najboljših. V letošnjem letu bo dom kulture doživel nek ...

Preberi več
Na vrh