Domov » 2012 » junij

Župan sprejel obrtnike, ki so obnovili vrtec Mačice

V Mestni hiši je župan dr. Štefan ?elan sprejel obrtnike, ki so se prostovoljno lotili obnove vrtca Ma?ice. Vrtec je bil v slabem stanju že nekaj let, svetnica Fartekova pa je bila tista, ki je opozorila, da nam ne bi smelo biti vseeno za naše najmlajše, ?etudi so v takšnih prostorih le za?asno. Zato se je ravnateljica že pred ?asom odlo?ila, da enoto udarniško ured ...

Preberi več

Na dopust vzemite majhno potovalno lekarno

Na potovanjih pa je pomembno tudi to, da poskrbimo za svoje zdravje. S sabo je pametno vzeti majhno potovalno lekarno, ki bo vsebovala vse, kar bi na poti lahko potrebovali za reševanje morebitnih zdravstvenih težav. Kako zelo škodljivi so son?ki žarki, se danes zagotovo bolj zavedamo, kot pred desetletji. Žal, pa se še vedno premalo zavedamo vseh neželenih u?inkov, ki jih lahko prepre? ...

Preberi več

Pred dopustom preverite veljavnost osebnih dokumentov

Pri?el se je ?as dopustov, s tem pa ?as pove?anega števila potovanj v tujino. Zato je pomembno, da pravo?asno preverite veljavnost ustreznega dokumenta, ki ga potrebujete za pot v tuje države. Dopust je lahko zelo prijeten, ?e si ga ne pokvarimo že na samem za?etku. Zato na Ministrstvu za notranje zadeve priporo?ajo, da za pot v tujino pravo?asno preverite, ali imate ustrezen dokument za potovan ...

Preberi več

Posvet "Skriti zakladi Turnišč"

Minuli teden je v Mestni hiši potekal posvet na temo „Skriti zakladi Turniš?", na katerem so zbrani spregovorili o obnovi ter oživitvi gradu in parka Turniš?e. Minilo je leto dni, odkar je pobudnik ideje o oživitvi Turniškega gradu okrog sebe zbral somišljenike, s katerimi so pri?eli nizati predloge za revitalizacijo gradu in parka. Ideje so obrodile sadove. Z ž ...

Preberi več

Kakšen je status prostovoljnih gasilcev?

Delo prostovoljnih gasilcev je vse premalo cenjeno in žal je tako, da se pomena njihovega prostovoljstva zavemo šele takrat, ko jih potrebujemo. Preverjali smo, ali se je v preteklosti njihov status vendarle kaj spremenil. V zaš?iti in reševanju so gasilske enote tista osnovna sila, kar pa se najbolj pokaže prav v nesre?ah. Zato so gasilci med ljudmi deležni velikega zaupanja.  ...

Preberi več

Program SVIT

V Sloveniji zaradi raka na debelem ?revesu in danki letno zboli ve? kot 1.200 ljudi, okrog 700 jih izgubi boj za življenje. Da bi pravo?asno odkrili rakave spremembe in jih kasneje uspešno zdravili so v letu 2008 na Ministrstvu za zdravje in Inštitutu za varovanje zdravja uvedli pilotni projekt programa SVIT, ki je do danes rešil prenekatero življenje. SVIT je preventivni državni progra ...

Preberi več

Dojenju prijazna zdravstvena ustanova

Dojenje je edini naravni na?in prehranjevanja dojen?ka, ki omogo?a zdravo rast in otrokov razvoj. Prve pobude o dojenju prijaznih ustanovah segajo v leto 1996, za pridobitev certifikata pa so se odlo?ili tudi v ptujskem zdravstvenem domu. Služba zdravstvenega varstva žena ptujskega zdravstvenega doma veliko pozornost posve?a preventivi, v okviru katere izvajajo preglede po sprejetih smernicah državnih progr ...

Preberi več
Na vrh