december – 2012 – Petv
Domov » 2012 » december (Page 5)

Cene vinjet ostajajo nespremenjene

S 1. decembrom so že v prodaji nove vinjete za leto 2013, ki so tokrat turkizno zelene barve. Ali se vozniki odlo?ajo za nakup vinjet smo preverjali v anketi na ptujskih ulicah. Za enosledna vozila so od 1. decembra dalje v prodaji tedenske, polletne in letne vinjete, za dvosledna pa tedenske, enomese?ne in letne, ki so letos v turkizno zeleni barvi. Za vožnjo po avtocestah in hitrih cestah je obvezna, sice ...

Preberi več

Osnovna šola Mladika obeležila 110. obletnico

S prireditvijo Stoji u?ilna zidana so u?itelji in u?enci po?astili 110. obletnico Osnovne šole Mladika. V teh letih je prag šole prestopilo generacij. Stodeset let pa je prineslo velike spremembe v šolskem sistemu, spremenil se je odnos do u?iteljev, odnos in pravice u?encev. Prišla pa je tudi kriza, ki je prinesla var?evanje na vseh ravneh, tudi v šolstvu, zato se na šoli trudijo, da tega u?enci ne bi ob?u ...

Preberi več

JSKD Ptuj podelil priznanja!

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Obmo?na izpostava Ptuj je v Narodnem domu na Ptuju na osrednji prireditvi predstavil dosežke na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju kulturnih društev Obmo?ne izpostave Ptuj. Na prireditvi so bila podeljena priznanja Sveta Obmo?ne izpostave JSKD Ptuj, ki so jih prejeli Janez Kokol, KPD Stane Petrovi? Hajdina, Janko Jerenko in Nežka Lubej. Slavnostn ...

Preberi več

Sprejem za mlade šahiste!

Slavnostni sprejem je za ?lane Šahovskega društva Tehcenter Ptuj, ki so med 7. novembrom in 18. novembrom igrali na svetovnem mladinskem šahovskem prvenstvu v Mariboru pripravil v Mestni hiši na Ptuju župan doktor Štefan ?elan. Ta je mladim šahistom Klemnu Kova?cu, Davidu Zagoršku, Lari Carli, Davidu Murku, Klemnu Janžekovi?u, Alji Janžekovi?, Tomažu Šuti in Andražu Šuti za njihov nastop na tako velikem tek ...

Preberi več

Pravljični večer za odrasle

S pravlji?nim ve?erom za odrasle so v ptujski knjižnici po?astili Ta veseli dan kulture in zaklju?ek bralne zna?ke za odrasle v letošnji sezoni. Bralna zna?ka za odrasle imajo svoje zametke že v letu 2001, v taki obliki kot se izvaja danes, pa jo poznamo vse od leta 2005. Letošnja je bila nekaj posebnega, saj je Ptuj partnersko mesto Evropske prestolnice kulture in temu primeren je bil tudi bralni seznam. Z ...

Preberi več

S kolegija županov Spodnjega Podravja

Župani ob?in Spodnjega Podravja se se v tem tednu sestali na kolegiju, kjer so se seznanili z aktualno problematiko, spregovorili pa so tudi o usodi Splošne bolnišnice Ptuj in napovedanega ukinjanja statusa. Po uvodnih informacijah poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in državnega svetnika, je zbrane župane s problematiko odlaganja komunalnih odpadkov seznanila direktorica SOU, o ?emer bomo ve? poro ...

Preberi več

Na prižig prazničnih luči je prišla tudi teta Zima

Kmalu po za?etku prireditve ob prižigu prazni?nih lu?i se je dež spremenil v sneg. Tako so pevski zbori ptujskih osnovnih šol prepevali v pravem zimskem vzdušju. Predvsem najmlajše obiskovalce, ki jih je bilo kljub vremenu, veliko, je navdušila teta Zima. Dogodek pa je dosegel vrhunec s prižigom lu?i na novoletni smreki sredi Mestnega trga. Organizatorji, Mestna ob?ina Ptuj, ptujske osnovne šole, Društvo Pr ...

Preberi več

Obrtniki pomagajo po poplavah!

Na Obmo?ni obrtno - podjetniški zbornici Ptuj je bila novinarska konferenca, na kateri so prisotni predstavili, na kakšen na?in bodo pomagali ljudem na poplavljenih obmo?jih. S svojimi deli so že in še bodo prisko?ili na pomo? pri odpravljanju škode po novembrskih poplavah. Najbolj pa bodo pomagali ob?anom ob?ine Gorišnica in Markovci, ki so utrpeli na svojih bivalnih prostorih najve?jo škodo. Trenutno obrt ...

Preberi več
Na vrh