Domov » Novice » Izobraževanje » Osnovna šola Mladika obeležila 110. obletnico

Osnovna šola Mladika obeležila 110. obletnico

S prireditvijo Stoji u?ilna zidana so u?itelji in u?enci po?astili 110. obletnico Osnovne šole Mladika. V teh letih je prag šole prestopilo generacij. Stodeset let pa je prineslo velike spremembe v šolskem sistemu, spremenil se je odnos do u?iteljev, odnos in pravice u?encev. Prišla pa je tudi kriza, ki je prinesla var?evanje na vseh ravneh, tudi v šolstvu, zato se na šoli trudijo, da tega u?enci ne bi ob?utili. Slavnostni govornik na prireditvi, župan dr. Štefan ?elan, neko? sam u?enec Mladike, se je v svojem govoru dotaknil pomena vzgoje v izobraževalnem procesu, spomnil pa se je tudi ?asov, ko je sam sedel v šolskih klopeh. U?enci so na prireditvi nazorno pokazali, kaj vse se je spremenilo v teh stodesetih letih. Šibe ni ve?, u?itelji ne pregledujejo ali so roke u?encev ?iste, otroci ne kle?ijo ve? na koruzi, tudi spoštovanje je danes malce druga?no, kot je bilo v?asih. In takratne generacije imajo druga?ne spomine na šolo, ko jih imajo otroci danes.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. decembra 2012.)

Na vrh