Domov » 2013 » november

Začenja se smučarska sezona

Zelo pomemben del pred vsako smu?arsko sezono so priprave na njo, saj z razli?nimi kontinuiranimi aktivnostmi svoje tele in predvsem noge pripravimo na razli?ne aktivnosti na snegu. V Smu?arskem klubu Ptuj v zimskih mesecih organizirajo razli?ne aktivnosti, predvsem pa so se odlo?ili za delo z otroci v organiziranih smu?arskih te?ajih. V prvih dveh vikendih v mesecu decembru bo svoje programe Smu?arski klub ...

Preberi več

Srečanje šolskih knjižničarjev

V tem tednu so se v ptujski knjižnici na tradicionalnem sre?anju družili šolski knjižni?arji. Sledi utrip s sre?anja. Šolski knjižni?arji se sre?ujejo že iz ?asov, ko je bila ptujska knjižnica še v prostorih Minoritskega samostana. Šolsko knjižni?arstvo je izjemnega pomena, saj ne gre le za dodatno ali krožkarsko dejavnost, temve? pomeni doprinos k dvigu bralne kulture pri u?encih, razvoju u?nih spretnosti ...

Preberi več

17. kongres Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

17. kongres Zbornice dav?nih svetovalcev Slovenije v Grand hotelu Primus na Ptuju je potekal dva dni in je bil razdeljen v ve? sklopov. Glavne teme so bile predstavitev nove dav?ne zakonodaje, pojavnost kaznivih dejanj dav?ne zatajitve, sodobno medsebojno komuniciranje na podro?ju dav?nega svetovanja, ddv in gradbena dela in transferne cene. Moto letošnjega kongresa je bil:»Ali bo dav?na zakonodaja rešila g ...

Preberi več

Pregled jesenskega dela tekmovanja ptujskih kegljačev

Ženska ?lanska ekipa Drave v sezoni 2013/2014 nastopa v 1. B kegljaški ligi, v kateri se je v 9. krogu tekmovanja na kegljiš?u Deta centra pomerila z Gorico. Gostje so bile glede na stanje na lestvici favoritinje, vendar so Ptuj?anke skupno podrle ve? kot dvesto kegljev ve? kot nasprotnice in so zmagale s 6 : 2. V 9. krogih je ptujska ženska kegljaška vrsta vpisala tri zmage in se bo v nadaljevanju prvenstv ...

Preberi več

Vina iz doline Neretve

10. sezona Primusovih vinskih zgodb je že prinesla dva ve?era druženja ob dobri kapljici in hrani. Tretji ve?er pa so minuli petek posvetili vinom iz doline Neretve. Obiskovalci Primusovih vinskih zgodb so že lani v anketi izrazili, da želijo spoznati tudi nekatera tuja vina. Zato so snovalci zgodb temu prisluhnili in dva ve?era v sezoni namenijo mednarodnim vinskim posebnostim. Tokrat so se ustavili v Most ...

Preberi več
Na vrh